Compliance

U wilt weten dat de producten die u bij ons inkoopt eerlijk geproduceerd zijn en voldoen aan de productwetgeving. Dat vinden wij niet meer dan normaal. Daarom is onze collectie product en social compliant.

Product compliance

Een product moet veilig zijn. Dat spreekt voor zich. Daarom voldoet onze collectie aan de product-richtlijnen van de EU. Specifieke productwetgeving kan worden onderverdeeld in CE verordeningen en overige wetgeving (o.a. FCM, CPNP en REACH). 

Toppoint kan altijd een Declaration of Conformity (DOC) aanleveren, met daarin de details van de overeenstemming van het artikel en de verantwoordelijkheid die wij nemen met betrekking tot de veiligheid van het betreffende product.

Bij het ontbreken van gestandaardiseerde wetgeving en regels gebruiken wij Europese normen, nationale normen, gedragscodes, nieuwe technieken en andere om de veiligheidsvoorschriften te ondersteunen.

Social compliance

Onze organisatie, Toppoint, neemt deel aan het Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Als amfori BSCI deelnemer commiteren wij ons aan de amfori BSCI Code of Conduct geformuleerde principes en waarden, en om, binnen onze invloedssfeer, onze verantwoordelijkheid te nemen in het respecteren van de mensenrechten. In dit verband is het voor ons van fundamenteel belang om de amfori BSCI Code of Conduct te integreren in de samenwerking met al onze partners, ongeacht waar ter wereld zij zich bevinden.

Wij houden de principes en waarden van de amfori BSCI Code of Conduct hoog in het vaandel en integreren deze als onderdeel van onze sourcing-activiteiten en beschouwen ze als een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van onze zakelijke relaties.

We weten dat een verantwoorde productie continue inzet vereist en nooit als vanzelfsprekend mag worden beschouwd. Wij hebben werknemers die zich volledig bezighouden met social compliance en die ervaring hebben met social compliance en leveranciersaudits.

Zo bent u zeker van een veilig en verantwoord van product.