Warunki korzystania z serwisu

Dane osobiste i informacje firmowe

Aby udostępnić Państwu serwis Lensen Toppoint, wymagane jest podanie danych osobistych oraz informacji firmowych. Wszystkie informacje o Państwa danych są, jeżeli to konieczne, zapisywane w naszej bazie danych.

Państwa dane są potrzebne, aby informować Państwa, np. pocztą lub mailem, o zamówieniach, o rozwoju strony internetowej oraz o specjalnych usługach, ofertach i akcjach, o których myślimy, że są dla Państwa ważne. Jeżeli nie chcą Państwo już otrzymywać tego typu informacji, prosimy nas o tym poinformować.

Wszystkie dane osobiste i informacje firmowe są traktowane przez Lensen Toppoint w każdym momencie jako dane poufne i będą wykorzystane tylko przez Lensen Toppoint. Lensen Toppoint nie będzie udostępniał Państwa danych osobom trzecim, chyba że okaże się to niezbędne, aby dostarczyć Państwu zamówione usługi i/lub produkty. W takich przypadkach osoby trzecie nie będą miały prawa do wykorzystywania Państwa danych w innych celach niż tych związanych z dostawą zamówionych usług i/lub produktów.

Pomimo tego nie każdy użytkownik jest świadomy faktu, że podczas obecności w Internecie następuje ciągła wymiana informacji między Państwa komputerem a innymi systemami komputerowymi, jak np. informacje o adresie IP, systemie operacyjnym, czy przeglądarce internetowej. Administratorzy systemów komputerowych i stron internetowych mogą wykorzystywać te informacje do kontroli jakości i dostępu do strony internetowej. Jeżeli taka informacja została wykorzystana, to te dane służą jedynie w celu poprawy, ulepszenia strony internetowej. Informacje takie są następnie kasowane.

Cookies (tzw. ciasteczka)

Cookies (ciasteczka) są małymi plikami tekstowymi, które są tworzone automatycznie i zapisywane podczas wizyty na stronie internetowej na komputerze użytkownika. Te pliki zawierają ew. ustawienia komputera odwiedzającego i są tak skonstruowane, że strona internetowa, jeżeli jest odwiedzana, automatycznie przejmuje te ustawienia. Więc, (ograniczone czasowo) ciasteczka (cookies) są potrzebne do tego, by usprawnić korzystanie ze strony internetowej. Ciasteczka Lensen Toppoint są potrzebne do efektywniejszego tworzenia strony internetowej, żadne indywidualne informacje nie są gromadzone ani udostępniane w Internecie.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa Lensen Toppoint zawiera linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza domeną Toppoint. Te linki służą jedynie do tego, aby udostępnić informacje użytkownikom naszej strony głównej. Lensen Toppoint nie ponosi odpowiedzialności i/lub nie odpowiada za treść tych stron internetowych lub za ochronę sfery prywatnej na tych stronach.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące warunków korzystania z serwisu Lensen Toppoint, prosimy o kontakt.