Privacybeleid

1. Algemeen

1.1 Dit privacybeleid beschrijft hoe we informatie over u opslaan en gebruiken wanneer u producten bij ons koopt, contact met ons of de klantenservice opneemt of zich aanmeldt voor of deelneemt aan een evenement dat we regelen (samen de ‘diensten’).

1.2 Toppoint, KvK: 05055988 is de verantwoordelijke voor persoonsgegevens.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens

2.1 We verzamelen persoonsgegevens om onze diensten op de best mogelijke manier te leveren. Wanneer u de services gebruikt, verzamelen en bewaren we de volgende informatie die u verstrekt: bedrijfsnaam, klantnummer, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

2.2 Als u contact met ons opneemt of onze klantenservice met betrekking tot uw bestelling, kunnen we – in aanvulling op wat hierboven is uiteengezet – dergelijke informatie opslaan die u ons of onze klantenservice verstrekt. Het kan bijvoorbeeld in verband staan met vragen over onze zakelijke activiteiten of producten, of als u ons uw cv stuurt of solliciteert voor een baan.

2.3 Als u deelneemt aan een evenement dat we organiseren, kunnen we foto’s maken die we gebruiken voor marketingdoeleinden en die we publiceren op verschillende interne en externe kanalen.

2.4 Houd er rekening mee dat informatie die u als persoon kan identificeren, als persoonlijke gegevens worden beschouwd, zelfs als u de bestelling plaatst in naam van een bedrijf.

3. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

3.1 We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

a) Om uw bestelling te accepteren en verwerken.

b) Om, indien nodig, contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestelling of om contact met u op te nemen als u contact met ons hebt opgenomen.

c) Om de goederen te leveren en te factureren die u hebt besteld (inclusief om u op de hoogte te stellen van levering).

d) Behandelen van klachten en aan garanties gerelateerde zaken, juridische zaken en vragen aan onze klantenservice.

e) Om de services te beheren en verbeteren.

f) Om dergelijke diensten te verlenen die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen).

g) Op voorwaarde dat u zich niet hebt afgemeld, om u informatie over ons, onze producten en diensten te sturen – als u uw adres of e-mailadres hebt verstrekt in verband met een bestelling of discussie over een bestelling, een product of dienst.

h) Om ons bedrijf, onze producten en diensten op de markt te brengen.

3.2 Het bedrijf verzamelt of koopt geen klantgegevens van een derde partij. Evenmin onthullen we uw persoonlijke gegevens aan een derde partij, behalve en voor zover dit noodzakelijk is om de doeleinden uiteengezet in paragraaf 3.1 te vervullen, om onze IT-systemen te beheren of als dit voortvloeit uit de wet of uit een besluit van een overheidsinstantie.

3.3 Partners die namens ons persoonsgegevens verwerken, gaan altijd een overeenkomst voor gegevensverwerking met ons aan om ervoor te zorgen dat onze partners een hoge mate van beveiliging van uw persoonlijke gegevens behouden.

4. Juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens enz.

4.1 Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verwerkt indien er een wettelijke reden is, en het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4.2 In verband met aankopen verwerkt het bedrijf persoonlijke gegevens omdat het noodzakelijk voor ons is om de koopovereenkomst met u na te komen. Bepaalde verwerking is gebaseerd op een afweging van interesse, d.w.z. dat is vastgesteld dat we een rechtmatig belang hebben om de gegevens voor een bepaald doel te verwerken en dat de verwerking wordt beoordeeld om geen inbreuk te maken op uw integriteit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we marketing naar klanten verzenden, die gebaseerd is op ons legitiem belang om relevante informatie en aanbiedingen aan onze klanten te bieden. De beoordeling is voornamelijk gebaseerd op het feit dat de gegevens die we verwerken onschadelijk zijn en dat de omvang van de verwerking beperkt is. In het geval we persoonsgegevens voor juridische zaken moeten verwerken (bijvoorbeeld met betrekking tot productaansprakelijkheid), is het een legitiem belang voor het bedrijf om onze wettelijke belangen te beschermen.

5. Hoelang bewaren we gegevens?

5.1 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zo lang als nodig is om te voldoen aan de vereisten uiteengezet in sectie 3.1, of wettelijk verplicht is.

6. Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

6.1 Het bedrijf heeft de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verlies of gebruik van persoonlijke gegevens. Onze systemen hebben bijvoorbeeld beperkte toegang en de gegevens worden beschermd achter firewalls en door codering.

6.2 Als uw gegevens door de EU/EER worden verwerkt, nemen we aanvullende maatregelen zoals het aangaan van een overeenkomst met de standaardcontractbepalingen voor gegevensverwerkers die in derde landen zijn gevestigd en die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

7. Links

7.1 Houd er rekening mee dat de website mogelijk links bevat naar andere websites die buiten de controle van het bedrijf liggen. Deze links kunnen aan u worden verstrekt om u te helpen informatie te vinden die interessant is voor u als klant. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de bescherming van uw integriteit of de inhoud van dergelijke website. We vragen u dan ook er op te letten dat dergelijke websites hun eigen voorwaarden hebben en te beoordelen hoe zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

8. Algemene voorwaarden

8.1 Houd er rekening mee dat bepaalde services en producten (inclusief maar niet beperkt tot de services) die door ons worden geleverd onder specifieke voorwaarden en bepalingen kunnen vallen inclusief een specifiek privacybeleid. In het geval van een conflict of inconsistentie tussen dit privacybeleid en de specifieke voorwaarden en bepalingen, prevaleren de specifieke bepalingen en voorwaarden.

9. Uw rechten

9.1 U hebt het recht om, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, op elk moment toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die we verwerken. Verder hebt u recht om rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonlijke gegevens over u, om verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens over u te verkrijgen, om uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen en bezwaar te maken te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

9.2 Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:
Toppoint B.V., F. Hazemeijerstraat 400 (B04), 7555 RJ Hengelo, Nederland
info@toppoint.com (graag ‘Data Protection’ vermelden in de onderwerpregel).

9.3 U hebt verder het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.